Indlæg

CLM vand- og varmeenergigruppens anbefalinger til SIK’s nye bekendtgørelse

I forbindelse med at Sikkerhedsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse nr. 582 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af vand, gas, el og varme, har Erfa-grupperne for vand og varmeenergi i CLM i samråd følgende anbefaling til forsyninger, målerproducenter og andre instrumentejere af vand- og varmeenergimålere.

CLM vand- og varmeenergigruppens anbefalinger til SIK’s nye bekendtgørelse

  • Grupperne anbefaler at fortsætte kontrol i henhold til den måletekniske vejledning MV nr. 02.36-01, udgave 10 og MV 07.01-01, udg. 4, dog med en tilpasning af verifikationsintervaller fra hvert 6. år til hvert 9. år samt driftskontrolgrænse fra hvert 3. år til hvert 4. år, såfremt at målerens typegodkendelse tillader dette.
  • Ovenstående anbefaling gælder kun nye, ikke idriftsatte partier. For idriftsatte partier anbefaler gruppen fortsat en verifikationsperiode på hhv. 6 og 3 år.

Anbefalingen er gældende, til en ny vejledning udstedes af Sikkerhedsstyrelsen.

For yderligere spørgsmål, kontakt Michael Møller Nielsen, formand i CLM for vand og varmeenergi.

CLM temadag 2018

CLM temadag slår nye rekorder for deltagelse

CLM temadag med fokus på udfordringer og muligheder inden for måling af vand og varmeenergi

Den årlige CLM temadag ombord på Oslo-færgen havde i år fokus på udfordringer og muligheder inden for måling af vand og varmeenergi.

I begyndelsen af 2018 forbereder branchen sig til håndtering af den nye persondataforordning, der træder i kraft d. 25. maj 2018, og det nye måletekniske regelsæt, der forventes at træde i kraft 1. juli 2018. Temadagen havde fokus på, hvordan disse vil ændre procedurer for branchen.

På den andes side åbner 2018 op for en lang række muligheder, baseret på ny viden om målerteknologi, IoT, fjernaflæsning, små flows, installationer og procedurer. Temadagen præsenterede disse emner i cases fra både ind- og udland og diskuterede det i grupper.

CLM temadagen 2018 satte ny deltagerrekord

Igen i år oplevede CLM stor interesse for temadagen, der for fjerde år i træk sætter deltagerrekord. I år var deltagelsen oppe på 46 repræsentanter fra hele industrien, bl.a fra Kamstrup, Grundfos, Diehl metering, Iista Danmark, Apator Miitors, Aarhus Vand, HOFOR, DIN Forsyning, Trefor, Vandcenter Syd og en række andre.

Den positive udvikling i deltagerantallet bekræfter, at behovet for CLM grupperne og deres aktiviteter er fortsat stort.

Har du spørgsmål til temadagen eller til CLM aktiviteterne, er du velkommen til at kontakte os.