Metrologidagen 18-05-2015

Den danske Metrologidag 2015 blev afholdt i Industriens Hus mandag den 18. maj 2015. Dagen satte fokus på lysets anvendelser til metrologi. En række spændende indlæg satte rammerne for en debat, hvor aktuelle og fremtidige behov for lysbaserede metrologiske målinger kunne drøftes.

Den danske Metrologidag arrangeres i samarbejde af DANAK, DELTA, DFM, DI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Du kan downloade dagens præsentationer herunder:

“Lys på (kvante-)spring” v/ Prof. Klaus Mølmer, Aarhus Universitet

“Lys på fødevarer” v/ Jacob Riis Folkenberg, FOSS Analytical A/S

“Lys på vind og vand” v/ Martin Thalbitzer Andersen, Dantech Dynamics A/S

“Lys på vind og vand 2” v/ Morten Karstoft, Teknologisk Institut

“Lys på olie” v/ Jens Engholm Pedersen

“Lys på 17. decimal” v/ Jan W. Thomasen, Niels Bohr Institutet

“Debat: Lys og innovation” v/ Birger Schneider, Delta

Metrologidagen 22-05-2013

Målinger i hverdagen

Igen i år fejer vi metrologien med et program, der byder på relevans, anvendelse og forskning inden for metrologi.

Find præsentationer fra årets metrologidag her:

“Den metrologiske infrastrukturs betydning for dansk industri” v/laboratoriechef Bjarne Fjelsted, Grundfos

“Metrologi i automatiseret produktion” v/sektionsleder Niels Korsager, Teknologisk Institut

“Måletekniske udfordringer ved anvendelse af robotter i ventilproduktion” v/operation manager Tonny Deneke, Frese A/S

“Metrology in pharmaceutical production” v/metrology expert Lorenzo Carli, Novo Nordisk A/S

“Nøjagtighed af kemiske analyser” v/seniorspecialist Jesper Larsen, H. Lundbeck A/S

“EMPIR – Koordineret europæisk metrologiforskning” v/direktør Michael Kjær, DFM A/S

Metrologidagen 30-05-2012

Metrologidagen 2012 blev afholdt d. 30. maj 2012 hos Teknologisk Institut, Gregersensvej 3, 2630 Tåstrup.

Årets emne var Toksikologi og Smart Grid – udfordringer for måling og sikkerhed

Se indlæggene:

“Strategi og fremtidige udfordringer” v/Annette Dragsdahl, Dansk Industri

“Nanopartiklers toksikologi – er det farligt at indånde nanopartikler?” v/Ulla Vogel, Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

“Smart Grid – Dansk energipolitik og fremtidens teknologibehov” v/Anne Højer Simonsen, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

“Smart Grid i den danske og internationale forsyningskontekst – og de måletekniske udfordringer” v/Frank Elefsen, Teknologisk Institut

“Smart Metering og andre måletekniske udfordringer – herunder vedr. fjernkommunikation og standardisering” v/David Victor Tackie, Dansk Energi

“Smart Grid er også sikring af elsystemets frekvens og bølgeform” v/Torsten Lippert, Trescal

“Udvikling i det internationale metrologisamarbejde” v/Michael Kjær, DFM

Årets metrologidag 18-05-2011

Årets metrologidag blev afholdt på Crowne Plaza Konferencecenter i København. Emnet var Udfordringer og udvikling inden for kemiske målinger.

Se indlæggene:

“Status på metrologiudvalgets arbejde” v/Annette Dragsdahl, Dansk Industri

“Siden sidst på den organisatoriske front” v/Sikkerhedsstyrelsen

“Fødevarers kvalitet – en måleteknisk udfordring?” v/Lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut

“Sporbarhed ved fødevareanalyser” v/Inge Meyland, DTU – Fødevareinstituttet

“Kemiske parametre i drikkevand” v/Helle Buchardt Boyd, DHI

“Sporbarhed og dokumentation af ultrarent vand” v/Hans D. Jensen, DFM A/S

“Kilogrammets fremtid” v/Michael Kjær, DFM

Årets metrologidag – Metrology – a bridge to innovation 21-05-2010

Årets metrologidag er nu vel overstået. Arrangementet, der blev afholdt d. 21. maj 2010 havde over 40 deltagere og de spændende indlæg dækkede mange forskellige områder inden for metrologi. Hovedoverskriften var nanoteknologi og metrologi i forbindelse med regn- og spildevand.

Du kan læse indlæggene fra dagen her:

Velkomst og “Siden sidst på den politiske front” v/Annette Dragsdahl, DI, Formand for det danske metrologiudvalg

“Siden sidst på den organisatoriske front” v/Kaj Bryder, Teknologisk Institut, Formand for DANIAmet

“European Metrology Research Programme (EMRP)” v/Hans D.  Jensen, DFM A/S

“Fysisk og kemisk strukturering på nanoskala kræver præsicion” v/Leif Højslet Christensen, Centerchef, Teknologisk Institut

“Elektrisk karakterisering af nanomaterialer i forskning og produktion” v/Dirch Hjorth Petersen, DTU Nanotech, Danmarks Tekniske Universitet

“De første år i Flowcenter Danmark” v/Gunnar H. Østergaard, Divisionschef, FORCE Technology

“Målemæssige udfordringer nationalt og internationalt angående regn- og spildevandsløsninger til fremtidens klimaudfordringer” v/Niels Eisum, Researcher, DHI Group

Metrologidagen 18-05-2009

DANIAmet afholder årligt – og omkring 20. maj, der er den internationalt vedtagne metrologidag – et måleteknisk arrangement ”Metrologidagen”, der sætter fokus på aktuelle måletekniske problemstillinger nationalt eller internationalt.

Metrologidagen afholdes i samarbejde med Dansk Industri (DI), DANAK og andre med særlig interesse i metrologi.

Metrologidagen 2009 blev afholdt d. 18. maj hos Dansk Industri i København under titlen “Metrologien understøtter økonomisk udvikling”.

Efterfølgende er metrologidagens indlæg gengivet:

Velkomst og “Siden sidst på den politiske front” v/Annette Dragsdahl, DI, Formand for det danske metrologiudvalg

“Siden sidst på den organisatoriske front” v/Kaj Bryder, Teknologisk Institut, Formand for DANIAmet

“Siden sidst på den faglige front” v/Kim Carneiro, DFM A/S

TEMA 1: Metrologi og energi – “Udfordringer for måling af elektrisk energi” v/Henrik Weldingh, Dansk Energi, medlem af metrologiudvalget

“Flowmålinger og energi” v/Gunnar H. Østergaard, FORCE Technology, medlem af metrologiudvalget

TEMA 2: Metrologi i handel og produktion – “Hvorfor er metrologi vigtig for medicinproduktion?”  v/Hans Peter Hansen og Kimmie Arbjørn, H. Lundbeck A/S
“Envolving needs for metrology put high demands on international cooperation and priority setting” v/Robert Kaarls, sekretær for BIPM