DANIAmet (paraply-foreningen)

DANIAmet er en forening af medlemsorganisationer, der som medlemmer har virksomheder, herunder GTS-institutter, der arbejder med metrologi. Aktuelt omfatter DANIAmet:

DANIAmet-NMI, DANIAmet-CLM og DANIAmet-CDFM, men foreningen er principielt åben over for andre medlemsorganisationer og medlemmer, som opfylder vedtægtens formål.

DANIAmet vedtægter

DANIAmet-CLM

DANIAmet-CLM består af de væsentligste aktører indenfor legal metrologi, dvs. metrologi, der er afledt af lovgivningen, herunder EU-direktiver

DANIAmet-CLM vedtægter

DANIAmet-MI

DANIAmet-MI omfatter de af Sikkerhedsstyrelsen udpegede danske nationale metrologilaboratorier, som samlet udgør det danske MI (Metrology Institute)

DANIAmet-MI vedtægter

DANIAmet-CDFM

DANIAmet-CDFM består af GTS-institutter med udpegede danske nationale metrologilaboratorier, og som gennem resultatkontrakter med Forsknings- og Innovationsstyrelsen har en særlig rolle angående formidling og udvikling

DANIAmet-CDFM vedtægter