To ministerier har ifølge lovgivningen hovedansvaret for metrologien i Danmark, nemlig Erhvervs- og Vækstministeriet, EVM, og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, VTU.

For at lette koordineringen mellem de to ministerier blev der nedsat et koordinerende udvalg, og det sikrer en gnidningsløs behandling af de opgaver, hvor der er interesser i begge ministerier.

For at rådgive de to involverede styrelser, Sikkerhedsstyrelsen og Forsknings- og Innovationsstyrelsen, i deres arbejde med metrologi, er der nedsat et bredt sammensat udvalg under Sikkerhedsstyrelsen.

DANIAmet har til formål at styrke metrologiaktørernes faglige og formidlingsmæssige arbejde, bl.a. gennem koordinering, samt at kunne repræsentere aktørerne i forhold til de danske myndigheder og udenlandske samarbejdspartnere.

DANIAmet er derfor en væsentlig samspilspartner i forhold til både danske myndigheder og brugere, ligesom DANIAmet aktivt repræsenterer Danmark internationalt i såvel Meterkonventionen, Euramet og andre organer vedr. fundamental metrologi f som i OIML, WELMEC og andre organer vedr. legal metrologi.

DANIAmet-foreningen harsom særligt formål at koordinere i forhold til medlemsorganisationerne, der selv har udtaleret for deres specifikke aktivitetsområde, samt – under hensyntagen til metrologiaktørernes  interesser – at kunne udtale sig om generelle metrologiske anliggender med danske interesser.

Metrologiske Centres of Excellence