DANIAmet-CDFM har mange opgaver. Et par eksempler er:

    • DANIAmet-CDFM arrangerer årlige metrologidage i samarbejde med DI – Organisation for erhvervslivet. Den første af disse blev afholdt i 2005. De seneste år har temaet været valgt, så det harmonerede med Verdens Metrologidag, der afholdes den 20. maj hvert år, idet Meterkonventionen blev underskrevet på denne dato i 1875.
    • DANIAmet-CDFM udfører projekter til fremme af dansk metrologi. I perioden 2007-2009 har DANIAmet-CDFM’s medlemmer udført projektet Styrket international deltagelse og organisering af dansk metrologi. Projektet har styrket den danske deltagelse i både Meterkonventionen og i EURAMET. Dette har særlig betydning for, at de danske metrologiinstitutter kan deltage i European Metrology Research Programme, EMRP. Desuden er den decentrale danske metrologiorganisation blevet reorganiseret, så den lever op til nye internationale krav.