DANIAmet-CDFMs bestyrelse består af:

Kaj Bryder (Teknologisk Institut)

Michael Kjær (DFM, formand)

Jørgen Duvald Christensen (DELTA, næstformand)

Nils Linde Olsen (FORCE Technology)