Center for Dansk Fundamental Metrologi – DANIAmet-CDFM

Center for Dansk Fundamental Metrologi – DANIAmet-CDFM består af de fire GTS-virksomheder, som er udpeget som metrologiinstitutter.

Medlemmerne af DANIAmet-CDFM har en særlig rolle i dansk metrologi, idet medlemmerne får offentlige midler til at arbejde med metrologi. Midlerne gives i form af resultatkontrakter med Forsknings- og Innovationsstyrelsen. DANIAmet-CDFM har et tæt samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen, som har det overordnede ansvar for metrologi i Danmark.

Metrologi udgør en relativt beskeden del af den teknologiske service i Danmark, men DANIAmet-CDFM sikrer, at indsatsen koordineres, og at ressourcerne udnyttes effektivt. Medlemmerne af DANIAmet-CDFM er desuden væsentlige aktører i den generelle videnformidling om metrologi til det danske samfund og er med til at sikre forskning og udvikling i metrologi i Danmark. DANIAmet-CDFM har fokus på metrologiens særlige betydning for innovation og samarbejder med erhvervslivet og myndighederne om at fremme relevant metrologikompetence herunder udvikling af denne kompetence.