DANIAmet er paraplyorganisationen for metrologiaktører i Danmark fordelt på de tre hovedområder:

  • Legal metrologi (CLM)
  • Nationale referencelaboratorier (NMI)
  • Fundamental metrologi (CDFM)

DANIAmet formidler viden, nyheder samt kurser og rådgivning på metrologiområdet.

Har du spørgsmål til DANIAmet, metrologi generelt eller vores hovedområder, er du velkommen til at kontakte os.

Om metrologi

Metrologi er læren om målinger. Metrologi opdeles i tre kategorier med forskellig kompleksitet og nøjagtighed:

  • Videnskabelig metrologi tager sig af organisering og udvikling af målenormaler samt med disses vedligehold. Fundamental metrologi har ingen international definition, men betegner i almindelighed det højeste niveau af nøjagtighed indenfor et givet område. Fundamental metrologi kan således beskrives som den øverste gren af den videnskabelige metrologi.
  • Industriel metrologi sikrer tilfredsstillende funktion af måleinstrumenter, der benyttes i industrien og i  fremstillings- og prøvningsprocesser. Dette sker for at sikre livskvaliteten for borgerne.
  • Legal metrologi angår målinger, som påvirker gennemsigtigheden af økonomiske transaktioner, især hvor der eksisterer et lovkrav om verifikation af måleinstrumentet.