Nyt fra Metrologidagen 2019

Af Søren A. R. Kynde, DFM

For første gang i historien kan alle SI-systemets grundenheder nu kan bestemmes ud fra naturkonstanter og fysiske principper, som kan efterprøves hvor som helst på jorden. Dette er konsekvensen af de nye definitioner, som blev vedtaget på generalkonferencen for mål og vægt i november 2018. Ændringen trådte i kraft på den internationale metrologidag den 20. maj 2019. Dagen blev festligholdt med et seminar på Danmarks nationale metrologiinstitut DFM.

Det internationale enhedssystem SI er flere gange i historiens løb blevet opdateret i overensstemmelse med moderne teknologiske fremskridt. I 2019 er vi efter mange års målrettet internationalt samarbejde nået til endnu en væsentlig revision af SI. Dette var naturligt nok temaet på årets metrologidag 2019. Omkring 50 deltagere var mødt frem på DFMs nye faciliteter i Hørsholm.

Lars Nielsen fra DFM lagde ud med at gennemgå de syv grundlæggende SI-enheder og konsekvenserne af den seneste opdatering. Enhederne sekund, meter og candela har længe haft moderne definitioner og bliver ikke direkte berørt af ændringen. De fire enheder som får væsentligt ændrede definitioner er kilogram, kelvin, ampere og mol. Lars Nielsen kunne dog berolige med, at langt de fleste brugere af målinger vil opleve en sømløs overgang til det nye system. Ændringen vil kun påvirke den måde, vi realiserer enhederne på det allerhøjeste niveau.

Herefter fulgte fire interessante oplæg fra eksperter i realisering og kalibrering på primær niveau inden for masse, temperatur, elektricitet og kemiske målinger. Især er det værd at bemærke, at kilogrammet nu ikke længere er defineret som massen af et bestemt lod, der står i et pengeskab i Paris.

I stedet har man valgt at tillægge Plancks naturkonstant en fast værdi. Med udgangspunkt i denne konstant er det muligt at opstille forskellige uafhængige forsøg, som hver især kan udmåle et kilogram med stor nøjagtighed og i indbyrdes overensstemmelse. Dermed er verden kommet et vigtigt skridt nærmere målet om et universelt enhedssystem uafhængigt af fysiske objekter. Et system baseret på naturlove, der vil sikre stabile og pålidelige målinger med en lang tidshorisont og som kan fungere som et springbræt for fremtidens forskning og udvikling.