Metrologidagen 2019 – program

International metrologidag 20. maj 2019

Det internationale enhedssystem SI er flere gange blevet opdateret i over-ensstemmelse med moderne teknologiske fremskridt. I 2019 er vi, efter mange års målrettet internationalt samarbejde, nået til endnu en væsentlig revision af SI. De nye definitioner af de syv grundenheder, som blev vedtaget den 16. november 2018 på Generalkonferencen for Mål og Vægt (CGPM), medfører, at alle enheder for første gang vil være defineret ud fra naturkonstanter i stedet for fysiske objekter. Et system baseret på universelle naturlove vil sikre stabile og pålidelige målinger med en lang tidshorisont og vil fungere som et springbræt for fremtidens forskning og udvikling.

De nye definitioner træder i kraft den 20. maj 2019 på meterkonventionens fødselsdag. Vi markerer dagen ved at invitere til et seminar på DFM, Danmarks Nationale Metrologiinstitut.

Af de syv grundenheder i SI-systemet har sekund, meter og candela allerede moderne definitioner. Dagens program er derfor dedikeret til de fire øvrige enheder, som står over for væsentlige opdateringer: kelvin, ampere, kilogram og mol.

Metrologidagen arrangeres i samarbejde mellem DFM, Teknologisk Institut og FORCE Technology.

Arrangementet finder sted hos:

DFM A/S
Kogle Alle 5
2970 Hørsholm

Dato: 20. maj 2019 kl. 9:30 til 15:00
Pris: 350 kr.

Tilmelding: per e-mail til administration@dfm.dk med information om:
Firmanavn
Adresse
CVR.nr.
Navn på deltager
Faktureringsmail

Tilmelding af poster: per e-mail til srk@dfm.dk

Program:

09:00-09:25   Registrering og kaffe

09:25-09:30   Velkommen til DFM, ved direktør Michael Kjær

Formiddag: Re-definition af SI. Hvad betyder det for de fire berørte enheder.

09:30-10:05   Det reviderede international enhedssystem (SI)
Lars Nielsen (DFM)

10:05-10:45   The redefinition of the Kelvin and its implications
Andrea Peruzzi (VSL)

10:45-11:00  Pause

11:00-11:25   Elektriske kvantenormaler – strøm, spænding og modstand fra ‘e’ og ‘h’
Hans D. Jensen (DANAK)

11:25-11:45   Realisering af enheden for masse, kilogram
Lars Nielsen (DFM)

11:45-12:00   A wack at the mole: Trying to get Avorgadro’s number
Lise Deleebeeck (DFM)

12:00-13:00  Frokost

Eftermiddag: Industrinære cases og sporbarhed

13:00-13:20   Sporbar måling af overfladetemperatur: en praktisk guide
Søren Andersen (DTI)

12:20-13:40   Kalibrering indenfor luftfart
Jimmy Roneklindt (Trescal)

13:40-14:00   Virkelighedsnær metrologi for vandmålere. EMPIR: MetroWaMet
Johan B. Kondrup (FORCE Technology)

14:00-15:00  Postersession, netværk og øl
Mulighed for rundvisning i DFMs nye faciliteter