Metrologidagen 2017 afholdt d. 23. maj

Rekordstor interesse for metrologidagen

Metrologidagen blev i år holdt hos FORCE Technology i Brøndby d.23. maj 2017.

Et rekordstort antal deltagere deltog i arrangementet, der i år var delt i to spor: Et transport spor og et vand-/varmeflow spor. Fælles for begge var de metrologiske udfordringer og ændringer, der i disse år præger de to industrier.

Dagen blev endvidere beriget af fælles præsentationer fra Sikkerhedsstyrelsen om kommende ændringer af de legal metrologiske regelsæt, grundlæggende information om den metrologiske infrastruktur i Danmark, Forbrugerrådet Tænks gennemgang af forbrugeres krav til måling i fremtiden samt et bredt udvalg af poster session om eksisterende metrologiske projekter.

Arrangørene, som består af FORCE Technology, DFM og Teknologisk Institut,  vil gerne benytte lejligheden til at takke alle indlægsholdere og deltagere for interessen. Alle spørgsmål og kommentarer kan rettes til Ana Petrina på apt@force.dk .

Præsentationer fra metrologidagen

Da der har været stor efterspørgsel på adgang til indlægsholdernes præsentationsmaterialerne fra deltagerne, har vi fået lov til at offentliggøre power point præsentationerne.

Den metrologiske infrastruktur i Danmark – Michael Møller Nielsen, FORCE Technology / Michael Kjær, DFM / Anders K. Niemann, Teknologisk Institut

Modernisering af de legal metrologiske regler – Karen Rud Michelsen, Sikkerhedsstyrelsen

Hvilke krav har forbrugerne til fremtidens målere – Christian Jarby, Forbrugerrådet Tænk

 

Permanent driftsovervågning som led i egenkontrol – Søren Lang, Kamstrup

Håndtering af vandmålere, der er omfattet af loven om stikprøvekontrol og værdien af denne – Brian Ramsgaard, Midtfyns Vandforsyning

Retninglinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi, gas og andre væsker end vand – Kurt Rasmussen, FORCE Technology

 

Metrologi i fremtidens transportindustri – Rune Christensen, FORCE Technology

Positioneringsteknologi i selvkørende robotter – Kasper Camillus Jeppesen, Teknologisk Institut

Forbrændingsmotorer/temperatur af flamme – Sønnik Clausen, DTU