Formål

    • At behandle emnet, retningslinier for sikring af ensartede procedurer for kalibrering/drifts-kontrol/reverifikation i laboratorierne
    • At indsamle relevante problemstillinger i relation til emnet og udarbejde et oplæg til behandling på et fremtidigt ERFA-gruppe møde.

Arbejdsmetode

Sekretæren for gruppen er ansvarlig for mødeindkaldelse, referat og opdatering af liste over fremtidige emner. Gruppen kan inddrage andre personer efter behov i kortere eller længere tid. Dette gøres således, at der opnås en optimal behandling af emnerne.

Sekretær

Michael Møller Nielsen,
FORCE Technology,
Park Allé 345
2605 Brøndby
Tlf.: 43 26 71 08
Fax: 43 26 70 11
email: mmn@clm.dk