Formål

    • Arbejde med vejetekniske emner, som har betydning for de nationale regler inden for typegodkendelse og verifikation af vægte
    • Arbejdspapirer og dokumenter fra WELMEC og OIML diskuteres og kommenteres
    • Verifikationslaboratoriernes metoder diskuteres og opdateres i takt med vedtagelsen af nye metoder i WELMEC og OIML.

Arbejdsmetode

Sekretæren for gruppen er ansvarlig for mødeindkaldelse, referat og opdatering af liste over fremtidige emner. Gruppen kan inddrage andre personer efter behov i kortere eller længere tid. Dette gøres således, at der opnås en optimal behandling af emnerne.

Sekretær

P. Claudi Johansen,
Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond,
Dyregårdsvej 5B
2740 Skovlunde
Tlf.: 77 33 95 70
Fax: 77 33 95 01
email: cj@clm.dk