Formål

  • Behandle spørgsmål fra Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond vedrørende f.eks. typeattester, typeprøvning, verifikation og kontrol
  • Behandle spørgsmål fra ERFA-gruppen, organisationer eller enkeltpersoner som f.eks. vedrører lovgivningen, anvendelse og kontrol med målerne
  • Behandle eller sørge for behandling af tiltag vedrørende nationalt og internationalt standardiseringsarbejde således, at det så vidt muligt optimeres til danske interesser
  • Diskutere internationale standarders indflydelse på den danske lovgivning
  • Sikre at der er en harmonisering med andre legale områder, såfremt dette er hensigtsmæssigt
  • Sikre at nødvendige informationer bliver distribueret til interessenter inden for området.

Arbejdsmetode

Der er ingen fast mødefrekvens, men gruppen indkaldes, når der er behov for en grundigere behandling af konkrete emner.
Sekretæren for gruppen er ansvarlig for mødeindkaldelse, referat og opdatering af liste over fremtidige emner.
Gruppen kan inddrage andre personer efter behov i kortere eller længere tid. Dette gøres således, at der opnås en optimal behandling af emnerne.

Sekretær

Hans Jørgen Jørgensen
Dansk Energi
Rosenørns Allé 9
1970 Frederiksberg C
Tlf.: 35 30 07 72
Fax: 35 30 04 01
Email: hhj@danskenergi.dk