Der kan etableres faggrupper for hvert arbejdsområde.  Hver faggruppe har en kontaktperson udpeget af DANIAmet-CLM’s ledelse.

I faggrupperne behandles typisk emner vedrørende tolkning af regler inden for typeattester, typeprøvning, verifikation og kontrol. Dette sker i tæt samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og DANAK Metrologi.

I faggrupperne diskuteres og kommenteres også internationale standarder og regler (OIML, WELMEC) og faggrupperne kan komme med forslag til dansk stillingtagen til disse regler.

Faggrupperne kan udarbejde oplæg til emner, der behandles på den tilsvarende ERFA Gruppe.

Hver faggruppe bestemmer selv hvilke emner, den vil tage op.