Formål

Gruppens overordnede formål er at fremme forståelsen for varmefordelingsmåleres funktion og anvendelse således, at tilliden til målerne bibeholdes således, at målerne hele tiden kan tilpasses til udviklingen inden for den eksisterende boligmasse. Yderligere løbende at holde øje med besparelser som er opnået og eller kan opnås ved brug af varmefordelingsmålere.
Herudover at udveksle erfaringer og informationer mellem medlemmerne.

Dette gælder f.eks.:

  • Målerteknik generelt og hvad vi kan vente os af fremtiden
  • Installationsforhold
  • Lovgivning nationalt og internationalt
  • Kontrol med målere i drift
  • Information og tolkning af standarder og andre regulerende dokumenter.
  • Gruppen henvender sig til fabrikanter, forhandlere og boligselskaber og andre brugere.

Arbejdsmetode

Det tilstræbes at afholde fire møder om året samt at mødestedet går på skift mellem medlemmerne. Sidstnævnte for at se og få forklaret aktiviteter hos de enkelte medlemmer, som har almen interesse for gruppen. Gruppen fastlægger på hvert møde tid, sted og indhold for det kommende møde.
Sekretæren for gruppen er ansvarlig for mødeindkaldelse, referat, aftale med eventuelt ekstern foredrags-holder og opdatering af adresseliste og liste over fremtidige emner.
Ud over de faste møder kan gruppen aftale samlet at deltage i f.eks. udstillinger og fabriks- eller virksom-hedsbesøg i ind- eller udlandet.

Sekretær:

Otto Paulsen
Teknologisk Institut – Energieffektivisering og Ventilation
Gregersensvej
2630 Taastrup
Tlf.: +45 72 20 24 31
Email:  otp@teknologisk.dk