Formål

Det primære formål er at udveksle erfaringer og informationer mellem medlemmerne. Dette gælder f.eks.:

    • Målerteknik generelt og hvad vi kan vente os af fremtiden
    • Installationsforhold
    • Lovgivning nationalt og internationalt
    • Kontrol med målere i drift
    • Information og tolkning af standarder og andre regulerende dokumenter.

Gruppen henvender sig til fabrikanter, forhandlere, vandværker, boligselskaber og andre brugere.

Arbejdsmetode

Det tilstræbes at afholde 3 møder om året samt at mødestedet går på skift mellem medlemmerne. Mødeaktiviteten vil fortrinsvis blive styret af aktualitet og behov.
Gruppen fastlægger på hvert møde tid, sted og indhold for det kommende møde, men møderne vil være åbne for specielle emner, der meldes ind fra medlemmerne.
Sekretæren for gruppen er ansvarlig for mødeindkaldelse, referat, aftale med eventuelt ekstern foredragsholder og opdatering af adresseliste og liste over fremtidige emner.

Sekretær:

Michael Møller Nielsen
FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby
Tlf.: 43 26 70 00
Tlf. direkte: 43 26 71 08
Fax: 43 26 70 11
Email: mmn@clm.dk