Formål

Det primære formål er at udveksle erfaringer og informationer mellem medlemmerne. Gruppen tager udgangspunkt i arbejdet i WELMEC WG 2 og OIML, som beskæftiger sig med udarbejdelse af retningslinier (guides og rekommandationer) for ikke-automatiske og automatiske vægte samt multidimensionelle måleinstrumenter (volumenmåling af pakker).

Væsentlige emner som gruppen beskæftiger sig med er følgende:

   • Information om og diskussion af arbejdspapirer fra WELMEC WG 2 og OIML
   • Præsentation af faglige emner efter behov og udveksling af erfaringer herom
   • Opdatering af faglig viden inden for området
   • Information fra Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond om nationale og internationale aktiviteter inden for området
   • EU-projekt om vægte i forbindelse med Måleinstrumentdirektivet (MID).

Gruppen henvender sig til fabrikanter, brugere og verifikationslaboratorier.

Arbejdsmetode

Der afholdes ca. fire møder om året. Gruppen fastlægger på hvert møde tid, sted og indhold for det kommende møde.
Sekretæren for gruppen sørger for mødeindkaldelse, dagsorden for møder, afholdelse af møder, referat, aftale med eksterne foredragsholdere, opdatering af medlemsfortegnelse, udsendelse af nye dokumenter og planlægning af rejser med fagligt indhold.

Sekretær:

Jens Hovgård
DELTA
Venlighedsvej 4
2970 Hørsholm
Tlf.: 72 19 44 59
Fax: 72 19 40 01
email: jhj@clm.dk