Formål

Det primære formål er at udveksle erfaringer og informationer mellem medlemmerne. Gruppen er en tværfaglig gruppe, der dækker alle legale måleinstrumenter, som indeholder software. Gruppen tager udgangspunkt i arbejdet i WELMEC WG 7, som beskæftiger sig med udarbejdelse af retningslinier (guides) for software i legale måleinstrumenter, som omfattes af Måleinstrumentdirektivet (MID).

Væsentlige emner som gruppen beskæftiger sig med er følgende:

  • Information om og diskussion af arbejdspapirer fra WELMEC WG 7
  • Diskussion af formål og behov for evaluering af software i de forskellige grupper af legale måleinstrumenter
  • Diskussion af beskyttelsesniveauer (software securing)i forbindelse med krav til legal software.
  • Information om nationale og internationale aktiviteter inden for området, så som netværk og lignende
  • EU-projekt om software i forbindelse med Måleinstrumentdirektivet (MID)
  • OIML’s aktiviteter omkring software i legale måleinstrumenter
  • USA’s og Canadas samarbejde om fælles retningslinier vedr. software i måleinstrumenter.

Arbejdsmetode

Det tilstræbes at afholde fire møder om året. Gruppen fastlægger på hvert møde tid, sted og indhold for det kommende møde.
Sekretæren for gruppen er ansvarlig for mødeindkaldelse, referat, aftale med eventuel ekstern foredragsholder og opdatering af adresseliste og liste over fremtidige emner.

Sekretær:

Jens Hovgård
DELTA
Venlighedsvej 4
2970 Hørsholm
Tlf.: 72 19 44 59
Fax: 72 19 40 01
email: jhj@clm.dk