Formål

Det primære formål er at udveksle erfaringer og informationer mellem medlemmerne omkring fælles emner. Dette gælder f.eks.:

  • Direktiv for Måleinstrumenter
  • Information og diskussion af arbejdspapirer fra CEN, WELMEC og OIML
  • Målerteknik generelt og hvad vi kan vente os af fremtiden
  • Lovgivning nationalt og internationalt
  • Kontrolsystemer
  • Information og tolkning af standarder og andre regulerende dokumenter
  • Grænseflader mellem leverandører og brugere.

Gruppen henvender sig til målerfabrikanter, målerleverandører, gasleverandører, transmissions- og distributionsselskaber og verifikations- og kalibreringslaboratorier.

Arbejdsmetode

Det tilstræbes at afholde 2 møder om året, dog flere hvis der er behov for dette. Mødeaktiviteten vil fortrinsvis blive styret af aktualitet og behov. Mødestedet går på skift mellem medlemmerne.
Gruppen fastlægger på hvert møde tid, sted og indhold for det kommende møde, men møderne vil være åbne for specielle emner, der meldes ind fra medlemmerne.
Sekretæren for gruppen er ansvarlig for mødeindkaldelse, referat, aftale med eventuelt ekstern foredragsholder og opdatering af adresseliste og liste over fremtidige emner.

Sekretær:

Kurt Rasmussen
FORCE Technology
Navervej 1
6600  Vejen
Tlf.: 76 96 16 00
Tlf. direkte: 76 96 16 21
Fax: 75 36 41 55
Email: ktr@force.dk