Formål

Det primære formål er at udveksle information og erfaringer mellem medlemmerne.

Dette gælder f.eks.:

  • Fælles problemstillinger for de forskellige forsyningsarter
  • Legale metrologiske forhold
  • Datasikkerhed og datakontrol
  • Teknologi, levetid, forældelse, standarder
  • Fordelingsmåling
  • Integration af flere forsyningsarter i samme system
  • Standarder
  • Anvendelse af systemet til andre services end fjeraflæsning af målere
  • Grænsen mod smarthouse

Arbejdsmetode

Det tilstræbes at holde 3-4 møder årligt. Mødestedet går på skift hos medlemmerne. Sidstnævnte også for at se og få forklaret aktiviteter hos de enkelte medlemmer, af almen interesse for gruppen.
Gruppen fastlægger på hvert møde tid, sted og indhold for det kommende møde.
Sekretæren for gruppen er ansvarlig for mødeindkaldelse, referat, aftale med eventuel ekstern foredrags-holder og opdatering af adresseliste og liste over fremtidige emner.

Sekretær:

Hans Jørgen Jørgensen
Dansk Energi
Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C
Tlf.: 20 90 77 72
Fax 35 30 04 01
e-mail: hjj@danskenergi.dk