Formål

Det primære formål er at udveksle erfaringer og informationer mellem medlemmerne. Dette gælder f.eks.:

    • Elmålerteknik generelt og hvad vi kan vente os af fremtiden
    • Installationsforhold
    • Lovgivning nationalt og internationalt
    • Kontrol med målere i drift
    • Information og tolkning af standarder og andre regulerende dokumenter.

Gruppen henvender sig til målerfabrikanter, målerleverandører, transmissions- og distributionsselskaber og verifikations- og kalibreringslaboratorier.

Arbejdsmetode

Det tilstræbes at afholde 3-4 møder om året samt at mødestedet går på skift mellem medlemmerne. Sidstnævnte for at se og få forklaret aktiviteter hos de enkelte medlemmer, som har almen interesse for gruppen. Gruppen fastlægger på hvert møde tid, sted og indhold for det kommende møde.
Sekretæren for gruppen er ansvarlig for mødeindkaldelse, referat, aftale med eventuelt ekstern foredrags-holder og opdatering af adresseliste og liste over fremtidige emner.
Ud over de faste møder kan gruppen aftale samlet at deltage i f.eks. udstillinger og fabriks- eller virksomhedsbesøg i ind- eller udland.

Sekretær:

Hans Jørgen Jørgensen
Dansk Energi
Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C
Tlf.: 20 90 77 72
Fax 35 30 04 01
e-mail: hjj@danskenergi.dk