Formål

Behandle spørgsmål omkring e-mærkning samt sikre at nødvendige informationer bliver distribueret til interessenter indenfor området, samt kommentere udkast fra WELMEC WG6 og OIML, således at de så vidt muligt tilpasses danske interesser.
Herudover at udveksle erfaringer og informationer mellem medlemmerne.

Dette gælder f.eks.:

   • Opbygning af egenkontrolkontrolsystemer
   • Anvendelse af måleresultater
   • Måling af densitet
   • Anskaffelse af udstyr
   • Gruppen henvender sig til pakkere, foreninger af pakkere, udstyrsleverandører, brugere og certificeringsorganer.

Arbejdsmetode

Det tilstræbes, at der afholdes et årligt møde. Sekretæren for gruppen fastsætter datoen for mødet i samarbejde med myndighedens repræsentant og indkalder omkring en måned før. Sekretæren er ansvarlig for referat, aftale med eventuelle eksterne foredragsholdere samt opdatering af adresseliste og liste over fremtidige emner.

Sekretær:

Stig Jarmer
FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby
Tlf.: 43 26 70 00
Tlf. direkte: 43 26 71 14
Fax: 43 26 70 11
Email: stj@clm.dk