Formål

Det primære formål er at udveksle erfaringer og informationer mellem medlemmerne. Dette gælder f.eks.:

  • Information og diskussion af arbejdspapirer fra WELMEC WG10 og OIML
  • Målerteknik generelt og hvad vi kan vente os af fremtiden
  • Installationsforhold
  • Lovgivning nationalt og internationalt
  • Kontrol med målere og måleanlæg i drift
  • Information og tolkning af standarder og andre regulerende dokumenter.

Gruppen henvender sig til fabrikanter, forhandlere og verifikationslaboratorier.

Arbejdsmetode

Det tilstræbes at afholde 2 møder om året, dog flere hvis der er behov for dette. Mødeaktiviteten vil fortrinsvis blive styret af aktualitet og behov. Mødestedet går på skift mellem medlemmerne.
Gruppen fastlægger på hvert møde tid, sted og indhold for det kommende møde, men møderne vil være åbne for specielle emner, der meldes ind fra medlemmerne.
Sekretæren for gruppen er ansvarlig for mødeindkaldelse, referat, aftale med eventuelt ekstern foredragsholder og opdatering af adresseliste og liste over fremtidige emner.

Sekretær:

Lars Parmo
FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby
Tlf.: 43 26 70 00
Tlf. direkte: 43 26 71 55
Fax: 43 26 70 11
Email: lrp@clm.dk