Formål

Det primære formål er at udveksle erfaringer og informationer mellem medlemmerne. Dette gælder f.eks.:

  • Målerteknik generelt og hvad vi kan vente os af fremtiden
  • Installationsforhold
  • Lovgivning nationalt og internationalt
  • Kontrol med målere i drift
  • Information og tolkning af standarder og andre regulerende dokumenter.
  • Grupperne henvender sig til fabrikanter, forhandlere, forsyningsselskaber, myndigheder, boligselskaber og andre brugere.

Arbejdsmetode

Det tilstræbes at afholde 3 møder om året samt at mødestedet går på skift mellem medlemmerne. Mødeaktiviteten vil fortrinsvis blive styret af aktualitet og behov. Grupperne fastlægger på hvert møde tid, sted og indhold for det kommende møde, men møderne vil være åbne for specielle emner, der meldes ind fra medlemmerne.

Erfa-grupperne findes inden for følgende områder: