Formål

Gennem koordinering af viden og aktiviteter inden for legal metrologi – at:

 • opbygge kompetence omkring legal metrologi
 • formidle viden til erhvervslivet
 • rådgive og bistå erhvervslivet, Sikkerhedsstyrelsen og DANAK
 • deltage i internationalt samarbejde vedrørende legal metrologi
 • medvirke til standardisering på nationalt og internationalt plan
 • arbejde inden for prøvning, verifikation og kontrol
 • udføre forskning og udvikling.

Hvem kan blive medlem?

 • GTS-institutter, som har aktiviteter inden for legal metrologi
 • Øvrige virksomheder og organisationer, der har interesser inden for området legal metrologi, kan optages som associeret medlem
 • DANAK kan deltage som observatør.

Hovedopgaver

 • Etablere ERFA-grupper på relevante legal-metrologiske områder og tilhørende relevante tværfaglige områder, f.eks. software. ERFA-grupperne er åbne for alle, og det tilstræbes, at både fabrikanter, forhandlere, brugere, verifikationslaboratorier og Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond er repræsenteret
 • Etablere faggrupper på alle metrologiske områder. Det tilstræbes, at institutter, verifikationslaboratorier og Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond er repræsenteret
 • Deltage i relevant standardiseringsarbejde både nationalt og internationalt i samråd med Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, Dansk Standard og andre relevante aktører
 • Etablere arbejdsgrupper i tilknytning til standardiseringsarbejdet, specielt inden for OIML og WELMEC
 • Afholde informations- og debatmøder
 • Deltage aktivt i den aktuelle debat inden for legal metrologi
 • Deltage i internationale forsknings- og udviklingsprojekter, som er vigtige for Danmark og danske virksomheder
 • Institutterne, som er medlem af CLM, udfører typeprøvning, kontrol og andre aktiviteter, som er vigtige for Danmark og danske virksomheder

Se DANIAmet CLM vedtægterne her