Præsentationer fra CLM temadagen 2018

Velkommen til CLM Temadag 2018 – Michael Møller Nielsen, FORCE Technology

Persondataforordning: Sådan bliver I klar som forsyning! – Henrik Blomhøj, Danske Vandværker

Persondata i forhold til kalibrering af vand- og varmeenergimålere – Michael Møller Nielsen, FORCE Technology

Fjernaflæsning på Assens Forsyning – Anne Lyndorff, Assens Forsyning

Ny bekendtgørelse: Hvordan påvirker den vand- og varmeenergisegmenterne – Anna Abrahamsen & Branka Klisura, Sikkerhedsstyrelsen

Ny viden inden for målerteknologi – Michael Møller Nielsen, FORCE Technology

Ny viden inden for målerteknologi – Allan Svendsen, Kamstrup

Nye IoT smart metering teknologier – Jacob Hansen, Kamstrup

Ringkalibrering– Kurt Rasmussen, FORCE Technology

Ringkalibrering– Søren Haack, Teknologisk Institut

Typegodkendelse af vand- og varmeenergimålere – Birgit Juul Jørgensen, FORCE Technology

Ny drikkevandsbekendtgørelse – Peter Fischer Jensen, FORCE Technology

Ny viden fra CEN – Michael Møller Nielsen, FORCE Technology

Ny viden fra WELMEC – Kurt Rasmussen, FORCE Technology

Ny viden fra OIML – Lars Poder, FORCE Technology

Erfaringer fra forsyninger i Zambia – Brian Truegaard, Vandcenter Syd

Bliv klogere på ISO 17025 – Peter Morell, FORCE Technology

Hvad er små og dynamiske flow i vandmålere til hustandsbrug – og hvordan måles de? – Anders Koustrup Niemann, Teknologisk Institut

Resultater af driftskontrol af nye målertyper – Lars Poder, FORCE Technology

Resultater af driftskontrol af nye målertyper – Brian Ramsgaard, Midtfyns Vandforsyning

Nyeste viden om installationers påvirkning af målenøjagtigheden – Johan Bunde Kondrup, FORCE Technology