Præsentationer fra CLM temadagen 2017

Smart metering og fjernaflæsning: Tendenser og muligheder

Smart metering i kontekst af IoT
Morten Wagner, DELTA – a part of FORCE Technology

IT-sikkerhed i forbindelse med fjernaflæsning
Bo Danielsen, SEAS-NVE

Ny vandautomat til nye formål
Nikolaj Haahr Korshøj og Michael Jørgensen, Grundfos

Ny persondataforordning og kontrol af data
Sven Petersen, Dansk Erhverv

Ny persondataforordning – hvordan forbereder HOFOR sig?
Finn Asmussen, HOFOR

Ny persondataforordning – hvordan forbereder Kamstrup sig?
Allan Svendsen, Kamstrup

Smart Meter udviklingstendenser
Anders Koustrup Niemann, Teknologisk Institut

Typeprøvning i henhold til MID
Standarder, vejledning og dokumentation i forhold til MID

Peter Morell og Michael Møller Nielsen, FORCE Technology

Valg af korrekte målerstørrelser
Lars Poder, FORCE Technology

Kølemålere: Regelsæt og håndtering
Jesper Eriksen, Kamstrup