Fælles temadag for CLM ERFA-grupperne for vand- og varmeenergimålere afholdt d. 10. – 12. maj 2016

Endnu en vellykket kombineret temadag og erfa-gruppemøde for CLM grupperne “Vand” og “Varme” blev afholdt 10.-12. maj 2016.

I år var temaerne bl.a. Pressure Equipment Directive, Ændringer i Måleinstrumentdirektivet, stikprøvekontrol samt fjernaflæsning inkl. udfordringer med datasikkerhed og teknologier til fjernaflæsning. Arrangementet bød endvidere på introduktion til nye projekter om installationsforhold, dynamisk aftapning og standardisering af vandmålere.

Derudover fik deltagerne rundvisning på Tine Mejeri i Oslo, hvor der bl.a. var fokus på udfordringer med flowmålere på mejeriet.

Arrangementet tiltrak som sædvanligt mange medlemmer fra de to erfa-grupper vand/varmeenergi og betegnes endnu en gang for at have været en succes.

Gik du glip af de mange præsentationer, kan du se dem her.

Introduktion til TB 1000 m3 h

Pressure Equipment Directive

Datasikkerhed i forbindelse med fjernaflæsning

Fjernaflæsning og teknologi til brug for fjernaflæsning af vand- og varmeenergimålere

Metrologien i Danmark – et historist tilbageblik

MID Modul D

In situ kalibrering af flowmålere

Introduktion til nye Flowcenter.dk projekter

Introduktion til fokusgruppe om standardisering af vandmålere

Stikprøvekontrol af vandmålere

Du kan læse mere om CLM her.

Den fælles temadag for ERFA-grupperne for vand- og varmeenergimålere samt andre væsker end vand – 10.-12. marts 2015

Endnu en vellykket kombineret temadag og erfa-gruppemøde for grupperne “Vand” og “Varme” blev afholdt 10.-12. marts 2015. I år var der særlig fokus på brancheudfordringer inden for flowmåling med vand- og varmeenergimålere.

Arrangementet tiltrak som sædvanligt mange medlemmer fra de to erfa-grupper og betegnes endnu en gang for at have været en succes.

Alle indlæg kan hentes herunder:

Fælles temadag for ERFA-grupperne for vand- og varmeenergimålere om Energieffektiviseringsdirektivet – 18-06-2014

CLM holdt Temadag om Energieffektiviseringsdirektivet 18. juni 2014.

På dagen holdt Jesper Nørgaard fra Energistyrelsen indlæg om Energieffektiviseringsdirektivet som kan hentes her

Fælles temadag for ERFA-grupperne for vand- og varmeenergimålere samt andre væsker end vand – 4. og 6. marts 2014

Endnu en gang blev blev dette års CLM temadag velbesøgt med 33 deltagere.
Temadagen omhandlede Måleinstrumentdirektivet, og du kan se de interessante indlæg her:

Generalforsamling i DANIAmet CLM – 30-01-2013

Der blev afholdt generalforsamling i DANIAmet CLM hos Dansk Energi på Frederiksberg.

Læs referatet her

Bestyrelsesmøde i DANIAmet CLM – 03-10-2012

Der blev afholdt bestyrelses i DANIAmet CLM 3. oktober 2012 hos Teknologisk Institut i Århus.

Læs referatet her

Fælles temadag for ERFA-grupperne for vand- og varmeenergimålere samt andre væsker end vand – 19-03-2012

19. marts 2012 blev der afholdt en fælles temadag for 26 medlemmer fra ERFA-grupperne 1, 4 og 5.

Se de interessante indlæg her:

Generalforsamling i DANIAmet – 01-02-2012

Der blev afholdt generalforsamling i DANIAmet CLM d. 1. februar 2012 hos FORCE Technology i Brøndby.

Du kan finde referat fra mødet her

Dagsordenen var i henhold til vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forelæggelse af eventuelt regnskab til godkendelse
  • Godkendelse af planer og budget for indeværende år
  • Udpegning af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af revisor – såfremt man har kontingent eller regnskab iøvrigt
  • Forslag fra medlemmerne
  • Eventuelt

Bestyrelsesmøde i DANIAmet CLM – 22-11-2011

Der blev afholdt bestyrelsesmøde i DANIAmet CLM 22. november 2011 hos DELTA i Hørsholm.

Læs referatet her

Bestyrelsesmøde i DANIAmet CLM – 15-06-2011

Der blev afholdt bestyrelsesmøde i DANIAmet CLM 15. juni 2011 hos Dansk Energi, Frederiksberg.

Læs referatet her

Bestyrelsesmøde i DANIAmet CLM – 09-02-2011

Der blev afholdt bestyrelsesmøde i DANIAmet CLM 9. februar 2011 hos FORCE Technology.

Læs referatet her

Generalforsamling i DANIAmet CLM – 09-02-2011

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i DANIAmet CLM 9. februar 2011 hos FORCE Technology.

Læs referatet her

Temadag om vand- og varmeenergimålere – 21-03-2011

21. marts 2011 blev der afholdt en fælles temadag for ERFA-grupperne “Vandmålere” og “Varmeenergimålere”. Emnerne belyste senest udvikling og nyeste erfaringer inden for målerområdet med disse indlæg:

Nordjustmøde – 26. og 27. august 2010

Der blev afholdt Nordjustmøde 26. og 27. august 2010 hos Sikkerhedsstyrelsen i Danmark.

Læs referatet her

Bilag: Sikkerhedsstyrelsen, Justervesenet, Neyten Dastofa

Bestyrelsesmøde i DANIAmet CLM – 22-06-2010

Der blev afholdt bestyrelsesmøde i DANIAmet CLM torsdag 22. juni 2010 hos Teknologisk Institut i Taastrup.

Læs referatet af mødet her

Bestyrelsesmøde i DANIAmet CLM – 18-02-2010

Der blev afholdt bestyrelsesmøde i DANIAmet CLM torsdag 18. februar 2010 hos FORCE Technology i Brøndby.

Læs referatet her

Generalforsamling i DANIAmet CLM – 18-10-2010

Den årlige generalforsamling i DANIAmet CLM blev afholdt torsdag 18. februar 2010 hos FORCE Technology i Brøndby.

Læs referatet her