Formål

Løbende at følge udviklingen inden for standardiseringen og den nationale lovgivning med specielt fokus på måle- og prøvningsmetoder.

Formålet er endvidere at vurdere, om de måle- og prøvningsmetoder, der benyttes, er optimale i forhold til den måde varmefordelingsmålerne i praksis anvendes samt i forhold til de driftmæssige forhold i varmesystemerne.

Arbejdsmetode

Der afholdes møder efter behov, og gruppen fastlægger på hvert møde tid, sted og indhold for det kommende møde.

Arbejdet skal foregå i samarbejde med Den Danske Akkrediterings- og Metrologifornd, som aktivt deltager i møderne, og som i væsentlig grad afstikker de retningslinier, som gruppen skal arbejde efter.

Sekretæren er ansvarlig for mødeindkaldelse, referat og opdatering af liste over fremtidige emner.

Gruppen kan optage nye medlemmer efter behov i kortere eller længere tid. Dette gøres således, at der opnås en optimal behandling af gruppens arbejdsopgaver.

Sekretær

Karen Rud Michaelsen
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700  Esbjerg
Tlf.: 33 73 20 75
Fax: 33 73 20 99
email: krm@sik.dk