Hvis der er interesse for at diskutere et meget specifikt emne, er der mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper for hvert arbejdsområde. Arbejdsgruppen kan nedsættes af enten ERFA- eller FAG-gruppen.

Et specifikt emne kunne f.eks. være at udarbejde høringssvar på nye regler eller standarder.