Legal metrologi angår målinger, som påvirker gennemsigtigheden af økonomiske transaktioner, især hvor der eksisterer et lovkrav om verifikation af måleinstrumentet.

DANIAmet-CLM (Center for Legal Metrologi) samler de vigtigste aktører inden for legal metrologi.

Dette inkluderer virksomheder og organisationer, der udfører verifikation, typeprøvning og kontrol. Vigtige arbejdsområder for DANIAmet-CLM er deltagelse i standardiseringsarbejde, både nationalt og internationalt samt at informere såvel erhvervslivet som myndighederne om legal metrologi.

Læs mere om:

CLM
CLM nyheder
ERFA-grupper inden for CLM
Faggrupper
Arbejdsgrupper
Links til relevante sider om legal metrologi

Kontakt os for yderligere information