Metrologidag 2017

Metrologi nyt 2017 er på gaden

Metrologi nyt 2017 er udkommet

Traditionen tro lægger indholdet i Metrologi nyt sig op ad Metrologidagen 2017, som blev holdt d. 23. maj.

Temaet for såvel Metrologidagen som Metrologi ny er “Metrologi under forandring” med særligt fokus på de metrologiske udfordringer i vand- og varmeindustrien samt i transportsektoren. Du kan derfor læse artiklerne:

  • Metrologi under forandring
  • Center for Legal Metrologi (CLM) – et godt efteruddannelsestilbud
  • Hvilke krav har forbrugerne til fremtidens målere?
  • Egenkontrol af flowmålere
  • Procedure for brintverifikation på vej
  • Bedre høretest til børn
  • UV-lys til bakteriebekæmpelse

Læs hele Metrologi nyt 2017 her

Tilmeld dig Metrologi nyt og modtage det på mail fremover.