Usikkerhedsberegning og statistiske metoder
Kurset skal sætte deltagerne i stand til at udarbejde usikkerhedsbudgetter samt ved jælp af matematiske metoder vurdere værdien af måleresultater.

Grundlæggende usikkerhedsberegning efter BIPM-metoden
Kurset skal sætte deltagerne i stand til at udarbejde usikkerhedsbudtegger for kalibrering.

Usikkerhedsbudget
Lær at opsætte usikkerhedsbudget. Kurset holdes både individuelt og for hele din afdeling.

Avanceret usikkerhedsberegning
På kurset bliver der undervist i måleusikkerhed ifølge(GUM), højere-ordens usikkerheds-bidrag ved ulinære modelfunktioner, nummerisk forplantning af sandsynlighedsforde-linger ved Monte Carlo simulering, modelfunktioner med flere outputstørrelser, analyser af målinger ved mindste kvadraters metode samt usikkerhed på kalibreringskurver.

Elektrisk usikkerhedsberegning
Kurset byder på en gennemgang af usikkerhedsteori, de principielle usikkerhedsproblemer, GUM metoden herunder opdelingen i type A og B bidrag, samt de generele værktøjer, der kan bruges til at løse disse problemer. Værktøjerne, vi anvener, er baseret på GUM metoden.

Måletekniske beregningsmetoder
Med udgangspunkt i en grafisk forståelse af beregningsmetoder, integration, differentiation og regression bliver du på kurset guidet igennem en række eksempler. Kurset er ikke et matematikkursus, men sigter mod en praktisk forståelse.

Introduktion til måleusikkerhed
På kurset får du et grundlæggende overordnet kendskab til måleusikkerhed, som ofte en forudsætning for optimering af processer, ensartet kvalitet, energibesparelser og produktionsspild. Efter kurset vil du bedre kunne forstå og benytte begreberne, man bliver konfronteret med i usikkerheds- og statiske sammenhænge.

Videregående måleusikkerhedsberegning
Lær at beregne og angive måleusikkerheder i forbindelse med målinger og kalibreringer, hvor forenklede metoder ikke er tilstrækkelige. I kurset indgår og gennemgåes Excel og GUM Workbench til usikkerhedsberegning.

Uncertainty Analyses – Training Course
This three-day course will give you the thorough basis you need to develop, handle and use uncertainty analysis, explain the principles, practical methods and underlying terms such as measurements, traceability, uncertainty and calibration. The emphasis is to ensure that you can apply the techniques and knowledge at your own workplace.