Kender du din temperaturkalibrator?
Formålet med denne workshop er at gøre dig fortrolig med metoder, usikkerhedskomponenter og måletekniske overvejelser med hensyn til kalibrering af temperatur i tørblokkalibratorer, så du kan gennemføre en korrekt og grundig validering af metode og instrument, samt udføre valide kalibreringer efterfølgende.

Modstandstermometre – principper og metoder
Modstandstermometre har en høj stabilitet og signalopløsning, og de er et uovertruffent valg i sammenhænge, hvor processen er specielt afhængig af præcise målinger. Men selv det bedste værktøj kan dog give dårlige resultater, hvis det benyttes forkert. Derfor er der i kurset lagt speciel vægt på fejlmuligheder, diagnostik og praktisk afhjælpning.

Temperatur – måling og kalibrering
Lær mere om korrekt brug, vedligehold og kalibrering af udstyr samt få mere viden om hvilke usikkerheds- og fejlkilder der indgår i de enkelte målinger. Kursets måletekniske pointer demonstreres gennem en række praktiske hands-on deltagerinvolverede øvelser, der bliver bearbejdet i gruppe eller plenum.

Termokoblere – principper og metoder
Lær mere om fejlmuligheder, diagnostik og praktisk afhjælpning af termoelementer. Termokobler er et oplagt valg i mange sammenhænge. Men det er langt fra så simple at få en valid måling fra. Der er et utal af muligheder for at ende med en temperaturmåling, som er afhængig af andre parametre, og hvis usikkerhed er meget større end forventet.

Contact Thermometry – Training Course
This three-day course covers measurement of temperature and calibration of temperature measuring instruments. It incorporates extensive demonstrations, hands-on practical exercises and theoretical exercises. The emphasis is to ensure that you can apply the techniques and knowledge at your own workplace.