DANIAmets medlemmer yder rådgivning inden for en række måletekniske områder.

Trescal

Konsulentbistand, teknisk rådgivning og uddannelse

Som en del af Trescal’s totalkoncept kan Trescal tilbyde konsulentbistand inden for alle måletekniske områder. Vi stiller vores mange kompetence medarbedere og deres mange års erfaring samt knowhow inden for måleteknik til rådighed.

Teknologisk Institut

Rådgivning

Teknologisk Instituts medarbejdere har erhvervet en betydelig måleteknisk erfaring gennem arbejdet med måling og kalibrering, udviklingsprojekter, undervisning mv. og leverer individuel rådgivning inden for måleteknik, analyse og kvalitetssikring af måledata.

FORCE Technology

Rådgivning

FORCE Technology råder over en stor stab af medarbejdere med ekspertviden inden for vores forskellige måletekniske områder. På alle områder tilbyder vi rådgivning om måleudstyr og kalibrerings- og verficeringsintervaller. Vi tilpasser altid kalibrering, rådgivning og de relaterede services til kundens specifikke behov.

DFM

Rådgivning

DFM giver uvildig rådgivning inden for bl.a.:

  • Specifikation af måleudstyr
  • Kalibrering af måleudstyr
  • Måletekniske procedurer
  • Dataanalyse
  • Usikkerhedsberegninger
  • Kvalitetssikring, dokumentation og hjælpe til akkreditering og certificering
  • Implementering af standarder.