Generel kalibrering
Kurset henvender sig til laboranter, kalibreringsteknikere og andre med berøringsflader til kalibrering af måleudstyr, og det kræver ingen forkundskaber. Kurset gør deltagerne i stand til at foretage kalibreringer af interne måleudstyr, forstå måleusikkerheder og tolerancer.

Generel metrologi
Som nationalt metrologiinstitut i Danmark holder DFM kurser og informationsmøder om metrologien på alle niveauer.

Introduktion til metrologi
Kurset er et introduktionskursus, der med en praktisk pædagogisk vinkel starter fra de helt grundlæggende principper og systemer og giver deltagere, der ikke før har beskæftiget sig med målinger, kalibrering, sporbarhed et grundlæggende tankesæt for deres virksomheds metrologiske infrastruktur.

Kalibrering
Undervisning og hands-on oplæring i kalibrering, usikkerhedsbudgetter, dokumentation, etc.

Kommunikation mellem måleudstyr
Få mere at vide om kommunikationen, der foregår mellem måleudstyret. Måleudstyret bliver mere og mere intelligent. Ønsker du at kommunikere aktivt med måleudstyr åbner det for en mangfoldighed af muligheder inden for overvågning og styring.