Laser sikkerhedskurser
Kurset giver deltagerne en grundlæggende forståelse for lasere, og sætter dem i stand til, med udgangspunkt i IEC 60825-1, at foretage en selvstændig vurdering af sikkerhedsaspekter i forbindelse med anvendelse af lasere.

LED lyskvalitet og sikkerhed
Kurset giver en gennemgang af forskellige aspekter af lyskvalitet; farve, temperatur, farvegengivelse og fysiologisk påvirkning. I mange anvendelser af LED skal man også være opmærksom på de sikkerhedsmæssige aspekter, som typisk kan være grænseværdier beskrevet i en standard.

Optisk spektroskopi
Kursus kan efterspørges. Vi tilbyder gratis informationsmøde med fokus på aspekterne inden for målinger foretaget ved hjælp af optisk spektroskopi til f.eks. industriel produktion, sundhed-, miljø- og klimafaktorer. Kompakte sensorer giver pålidelige resultater er mere og mere eftertragtede både i industri og samfund. Det er muligt at lave nøjagtig overvågning af produktionsprocesser for bl.a. at monitorere renhed i elektronikproduktion eller i forbindelse med medicinfremstilling.