Bestemmelse af tryktab
Få den teoretiske og praktiske viden om det fysiske grundlag og de måletekniske metoder for tryk- og flowmåling, samt kendskab til værktøjer til udregning og behandling af måledata.

Kontrol af vand- og fjernvarmemålere
På kurset får du en viden om vand- og fjernvarmemåling og -målere samt introduktion til metoder, der vil gøre dig i stand til at vælge, installere og kontrollere målere.

Lufthastighed – måling, kalibrering og valg af udstyr
Lær at foretage lufthastighedsmålinger og at vurdere måleresultaterne. Lær også om usikkerhed ved lufthastighedsmåling og få en indføring i kalibrering af udstyret og vurdering af kalibreringscertifikater.

Mikroflow og små væskevolumener
Kurset er specielt udviklet og tilrettelagt til løsning af de praktiske problemer, man møder ved håndtering, måling og styring af små væskevolumen.

Væskeflow – måling og kalibrering
Få et grundigt kendskab til forskellige væskeflowmålingsprincipper og deres praktiske anvendelse. Bliv i stand til at vælge målemetoder og instrumentering, vurdere og fortolke måleresultater samt forestå systematisk vedligeholdelse og kalibrering af flowmåleudstyr.

Flow – Training course
This three-day course covers the measurement of flow, a detailed up-to-date overview of fundamentals and practice of liquid flow metering and calibration. The emphasis is to ensure that you can apply the techniques and knowledge at your own workplace.