E-mærkningskursus
Kurset giver indføring i de grundliggende regler for færdigpakninger, egenkontrol og det udstyr, der anvendes til kontrollen. Deltagerne bliver i stand til at vurdere eksisterende procedurers egnethed og udarbejde nye, der lever op til eksisterende krav. Kurset henvender sig til medarbejdere, der som en del af deres arbejdsområde har ansvaret for- eller skal udføre dokumentation for egenkontrol. Der er ikke krav om forudgående kendskab til e-mærkning, men det er en fordel at have arbejdet med egenkontrol.