Den fælles temadag for erfa-grupperne for vand- og varmeenergimålere samt andre væsker end vand blev afholdt 10.-12. marts 2015
Endnu en vellykket kombineret temadag og erfa-gruppemøde for grupperne “Vand” og “Varme” blev afholdt d. 10.-12. marts 2015. I år var der særlig fokus på brancheudfordringer inden for flowmåling med vand- og varmeenergimålere.

Arrangementet tiltrak som sædvanligt mange medlemmer fra de to erfa-grupper og betegnes endnu en gang for at have været en succes.

Alle indlæg kan hentes herunder.

Program

Måletekniske udfordringer ved måling af fjernkøling med fjernvarmemålere

Hvilken vej går udviklingen for vandmålere?

Hvilken vej går udviklingen for varemeenergimålere? / Opbygning af store prøvestande / CLM hjemmeside og LinkedIn

Kalibrering i laboratoriet vs. on-site / Mærkning af målere

Hvad må man anvende/ikke anvende fjernaflæste data til?

Håndtering af nedtagne målere