Temperatur og –fugtmåling berører alles arbejds- og privatliv. Procesindustrien og energisektoren er to vigtige områder, men også inden for farmaceutisk, kemisk og keramiske industrier er temperatur
og fugt vigtige influensparametre.

I Danmark findes 3 DANIAmet-MI’ere til at dække temperatur og fugt; efterfølgende er deres måletekniske dækning som MI’ere beskrevet:

”Temperatur ved berøring” hos Teknologisk Institut

Temperaturskalaen etableres grundlægende ud fra en række fikspunkter og med udgangspunkt i den såkaldte ITS90-skala. Teknologisk Institut, der blev udpeget i 1992, besidder fikspunkter, og kan kalibrere SPRT-termometre i området fra -40 °C til 660 °C. Se mere her.

”Temperatur berøringsløst” hos DTU-Risø

Dette laboratorium beregnet på temperatur ved stråling blev udpeget i 2002 og kan med blackbodies, der har reference til NPL, tilbyde kalibrering af pyrometre, infrarøde termometre  og spektrometre i området -40 °C til 1600 °C.

”Luftfugtighed” hos Delta

Delta blev i 1997udpeget til MI for luftfugtighed på baggrund af referencer til MIKES og NPL. MI-laboratoriet dækker området fugtighed ved dugpunkt -75 °C til 82°C og relativ fugtighed 5% rh til 96% rh.

Kontakt:

Jan Nielsen

Teknologisk Institut
Kongsvang Allé 19
DK-8000 Århus C
Denmark
Phone: +45 7220 1236
Fax: +45 7536 4155
E-Mail: jan.nielsen@teknologisk.dk