Området kemi er – i overensstemmelse med den udarbejdede handlingsplan for kemi (Activity Plan for Reference Metrology in Chemistry) – opdelt i 6 hovedområder:

  1. Elektrokemi
  2. Produkter og materialer
  3. Miljøkemi
  4. Fødevarekemi (fødevarer, foder, planter)
  5. Farmaceutisk kemi
  6. Laboratoriemedicin

Den udarbejdede “Action Plan for Reference Metrology in Chemistry” beskriver områderne, og de fremtidige behov for industri og samfund generelt er forsøgt opgjort, samtidig med at mulige midler og krav til ressourcer til forbedring af forholdene inden for områderne noteres.

Den nævnte handlingsplan indeholder de daværende, aktuelle oplysninger om nationale primær- og referencelaboratorier inden for de nævnte 6 hovedområder.

Det eneste af de ovennævnte områder, hvor der på nuværende tidspunkt er udpeget et dansk metrologiinstitut, er området elektrokemi. Det elektrokemiske område udbyder dels kalibreringer  dels certificerede referencematerialer.

DFM repræsenterer Danmark i såvel EURAMETs tekniske komité for metrologi i kemi (TC-MC) som i meterkonventionens konsultative komité for stofmængde: metrologi i kemi og biologi (CCQM).

Kontakt:

Pia Tønnes Jakobsen

DFM
Matematiktorvet 307
DK-2800  Kongens Lyngby
Denmark
Phone: +45 4525 5887
E-Mail: ptj@dfm.dk