Det metrologiske hovedområde fotometri og radiometri er opdelt i fire felter: fotometri, radiometri, kolorimetri og fiber optik.

Inden for fotometri arbejdes med målinger af lys baseret på den måde det menneskelige øje responderer på lys. Det synlige spektrum bliver således vægtet med en spektralrespons, der er en tilnærmelse til spektralresponsen af det menneskelige øje. Fotometrien beskæftiger sig især med måling af rumlys, displays, kontrolpaneler, gadelys mm. Den fundamentale enhed for synligt lys er lumen (lm), som er enheden for lysstrøm.

Inden for radiometri arbejdes især med stråling fra det elektromagnetiske spektrum i området 200 til 20000 nm og med måling af strålingseffekt (W), radians (Wsr-1m-2) og strålingsenergi (J). Radiometriske målinger finder stigende indpas inden for industrien, sundhedssektoren og miljøsektoren.

Kolorimetri omhandler målinger af farve, og kan udføres efter tre foreskrevne metoder. Farvemålinger spiller en stor rolle i industrien, idet et produkts farve er vigtig for køberen.

Det metrologiske felt fiber optik dækker optiske målinger på såvel de egentlige optiske fibre, relaterede optiske komponenter og transmissionssystemer. Optiske fibre anvendes i stigende grad i private hjem og i industrien.

DFM er udpeget DANIAmet-MI inden for optiske radiometriske størrelser.

Optisk radiometri ved Dansk Fundamental Metrologi A/S

DFM opretholder primærnormalen og arbejdsnormaler for den fundamentale radiometriske størrelse strålingseffekt (W). DFM tilbyder kalibrering af powermetre og detektorer i de synlige og nærinfrarøde (fiber optiske) spektralområder. Se www.dfm.dk.

Fiber Optik ved Dansk Fundamental Metrologi A/S

DFM tilbyder kalibrering af fiberoptiske attenuatorer. Desuden tilbydes bølgelængdekalibrering af optiske spektrum analysatorer, bølgemetre og lasere, med sporbarhed til molekylære reference linier. Se www.dfm.dk.

Kontakt:

Anders Brusch

DFM
Matematiktorvet 307
DK-2800 Kongens Lyngby
Denmark
Phone: +45 45 25 5894
Fax: +45 45 93 1137
E-Mail: ab@dfm.dk