Flow referer til strømning i fluide medier, dvs. vand og andre væsker samt atmosfærisk luft og gasser, hvilket også omfatter fastlæggelse af luftens hastighed og retning (anemometri). Flowmåling har betydning i mange samfundsvigtige områder herunder procesindustri og forsyning, og ikke mindst spiller det en stor rolle i relation til klima og energi.

De danske MI’ere på flowområdet varetages af FORCE Technology og Teknologisk Institut og er medio 2008 blevet samlet  under det virtuelle ”Flowcenter Danmark” og omfattende:

”Vandflow (volumen, masse og energi)” hos Teknologisk Institut

Udpeget i 1997 (2001 primært lab.) og kan med baggrund i måling af masse, tid og temperatur foretage kalibrering af flow- og energimålere op til DN 250 mm og 500 m3/h ved vandtemperaturer fra  4°C til 85°C, – se mere her, ligesom det anvender Laser Doppler Velocimetri (LDV) in/on site. Se mere her.

”Flow i andre væsker end vand” hos FORCE Technology

Laboratoriet, der dækker måling af olie, benzin, flydende gas mv.,  kan foretage kalibrering op til volumenflow på 400 m3/h. Se mere her.

”Gasflow (volumen og masse)” hos FORCE Technology

Udpeget i 1988 og dækker med reference til NMI i Holland kalibrering af gasflowmålere i området op til 5000 kg/m. For nærværende arbejdes på primær realisering af referencen gennem den europæiske gaskubikmeter. Se mere her.

”Anemometri” hos Teknologisk Institut

Laboratoriet kan med afsæt i sporbar måling af tryk, temperatur, relativ fugtighed og længde måle lufthastighed op til 28 m/s. Sprobarheden går direkte til laboratoriets primærnormal, et “fly wheel” via Laser Doppler Velocimetri (LDV). Se mere her.

Kontakt:

Nils Linde Olsen

FORCE Technology
Park Allé 345
DK-2605 Brøndby
Denmark
Phone: +45 43 26 70 00
Fax: +45 43 26 70 11
E-Mail: nlo@force.dk