DANIAmet-MI er medlemsorganisation for de danske metrologiinstitutter (MI), også kaldet nationale referencelaboratorier.

Metrologiinstitutterne er virksomheder, som måler en eller flere målestørrelser på det højeste niveau i Danmark, og som er nationalt udpeget til at være metrologiinstitut. Disse virksomheder råder over normaler for de målestørrelser, som de er metrologiinstitut for. Normaler er selve grundlaget for alle korrekte målinger og dermed også for den legale metrologi. Arbejdet med og udvikling af normaler kaldes i Danmark ofte for fundamental metrologi.

Forskellige målestørrelser henføres til forskellige metrologiske hovedområder, som igen opdeles i felter. Dette gælder både under EURAMET og under Meterkonventionen, men opdelingen er desværre ikke helt ens de to steder. DANIAmet-MI følger EURAMETs opdeling af metrologien i hovedområder, mens dette ikke er tilfældet for opdelingen i felter. EURAMET opdeler metrologien i ti tekniske og to tværgående hovedområder. De tværgående hovedområder er interdisciplinær metrologi og kvalitet. Under de ti tekniske områder angivet i menuen til venstre findes links til de danske metrologiinstitutter. De fleste af DANIAmet MI’s medlemmer arbejder inden for flere hovedområder.

Der er udarbejdet handlingsplaner/behovsanalyser for de tekniske hovedområder med beskrivelse af området og den fremtidige udvikling

Længde

Elektricitet

Akustik

Masse

Flow  (strøm af fluide medier)

Fotometri og Radiometri

Temperatur

Kemi

Tid og frekvens

Ioniseret stråling og radioaktivitet