Hørelse og syn er nogle af menneskets vigtigste sanser. Forskning og udvikling inden for lyd, akustik og støj har en lang tradition og er et betydningsfuldt fagområde i Danmark. Landet har adskillige virksomheder med stor international anerkendelse inden for områderne. Hørehæmmede i store dele af verden hjælpes af dansk producerede høreapparater.

Verdens førende producenter af akustisk måleudstyr er danske, og blandt topproducenterne af high-fidelity og multimedia-udstyr finder man danske virksomheder. Udvikling af udstyr på dette niveau er imidlertid afhængig af standarder, præcisionsmålinger og kalibrering. Også inden for disse områder har Danmark en lang tradition med international anerkendelse.

Alle præcisionsmålinger af lyd foretages med målemikrofoner, og det er afgørende for målingernes troværdighed at mikrofonerne er kalibreret på en anerkendt måde. På grund af mikrofonernes størrelse påvirker de i sig selv lydfeltet, med det resultat at deres følsomhed kommer til at afhænge af det lydfelt de anbringes i.

I Danmark findes 2 NMI’ere til at dække lyd i luft og faste stoffer: DFM og Brüel & Kjær A/S. Dansk Primær Laboratorium for Akustik (DPLA) er baseret på et løbende samarbejde mellem de to NMI’s.

Kalibreringer relateret til lyd i luft og vibration i faste stoffer udføres hos Brüel & Kjær Sound & Vibration A/S.  B&K foretager trykkalibrering af normalmikrofoner, og accelerationkalibrering af vibration transducere. Se også: www.bksv.com

Kalibreringer relateret til lyd i luft udføres hos Dansk Fundamental Metrologi. DFM foretager fritfeltskalibrering af normalmikrofoner og andre må-lemikrofoner. Se også: www.dfm.dtu.dk

Kontakt:

Salvador Barrera-Figueroa

DFM
Matematiktorvet 307
DK-2800 Kongens Lyngby
Denmark
Phone: +45 45 25 5876
Fax: +45 45 93 1137
E-Mail: sbf@dfm.dk