DANIAmet formidler viden om kalibrering og sporbarhed. DANIAmet-MI er desuden medlemsorganisation for de danske metrologiinstitutter (MI). Det omfatter virksomheder, der måler en eller flere målestørrelser på det højeste niveau i Danmark – og som er nationalt udpeget til at være metrologiinstitut.

Om kalibrering og sporbarhed

Sporbarhed er defineret som en ubrudt kæde af sammenligninger, som sikrer, at et måleresultat er relateret til en reference på højere niveau, som sidst er sammenlignet med den primære standard.

Kalibrering er den metode/værktøj, der sikrer sporbarhed. Kalibrering udføres ved direkte sammenligning af et instrument med en målestandard.

Ved kalibrering opnås:

  • Kendskab til instrumentets nøjagtighed
  • Etablering af tillid til instrumentet
  • Konsistens mellem målinger foretaget med forskellige instrumenter og metoder

DANIAmets vidensområder inden for kalibrering og sporbarhed omfatter:

  • Masse, kraft, tryk og volumen
  • Elektricitet Længde og form
  • Tid og frekvens
  • Temperatur og fugt
  • Ioniserende stråling
  • Fotometri og radometri
  • Flow i væsker og luftarter
  • Akustik
  • Kemi

Du kan læse mere om områderne ved at følge linket.

Har du spørgsmål til kalibrering og sporbarhed eller andet omkring metrologi, så er du altid velkommen til at kontakte os.