En metrologisk normal er et fysisk mål (for eksempel et vægtlod eller en målestang), et måleinstrument, et referencemateriale eller et målesystem, som definerer, realiserer, bevarer eller reproducerer en enhed eller en eller flere værdier af en målestørrelse for at tjene som reference.

En primærnormal er en normal, der er tillagt eller bredt anerkendt for at have de højeste metrologiske kvaliteter, og hvis værdi accepteres uden reference til andre normaler for den samme målestørrelse.

En referencenormal er i almindelighed normalen med den højeste metrologiske kvalitet, der er tilgængelig på et givet sted eller i en given organisation, og som målinger udført på dette sted henføres til.

En national referencenormal er en normal, der efter national beslutning tjener, som fundamentet for at tillægge værdier til andre normaler for den givne målestørrelse i det land.