Kun et institut fra hvert land kan være medlem af de internationale samarbejdsorganisationer EURAMET og Meterkonventionen. Dette institut kaldes landets nationale metrologiinstitut, NMI. Øvrige institutter fra samme land kan deltage i samarbejdet som associerede medlemmer. Sådanne øvrige institutter kaldes “designated institutes”, DI’er.

Et lands NMI repræsenterer samtlige institutter i landet overfor den internationale samarbejdsorganisation og har pligt til at informere sit lands DI’er om de beslutninger, der træffes i den internationale organisation. I de tekniske komitéer henholdsvis de konsultative komitéer repræsenteres landet dog af en person fra det metrologiinstitut i landet, som arbejder indenfor dette område.

Metrologiinstitutter (både et lands NMI og landets DI’er) skal udpeges nationalt. I Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen, som står for denne udpegning fra og med 1. januar 2009. Udpegningen sker i Danmark efter, at den virksomhed, som ønsker udpegning, er blevet bedømt af en komité med international deltagelse. I Danmark er det DFM A/S, der er udpeget som NMI.